MAGYAR GYÖKEREK MAKEDONIÁBAN

Felkutatni és dokumentálni azokat az élo nyomokat és sajátos béllyegeket, amelyeket bármely magyarok álltal lakott területről, Makedoniába vándorolt egyének hagytak itteni tevékenységeik folyamán közvetlenül vagy közvetve a makedón kultúrában, politikai életben, tudományban vagy bármi más téren.
- Video és hangfelvételek kiegészítésével, közvetlen módon dokumentálni, milyen módon és mekkora mértékben illeszkedtek be a makedoniába vándorolt magyarok ujj környezetükbe és milyen mértékben fogadták el makedoniát második hazájukként...MÓKÁSAN MAGYARUL

Lehetőséget adni a Makedóniai Magyarok Teleház szervezetének Magyar leszármazású és Makedón tagjainak az alapfokú Magyar nyelvismeret elsalyátitását.
-Vidám, szórakoztató módszerekkel megismertetni és megkedveltetni a hallgatókkal a Magyar nyelv salyátosságait és elháritani az az álltalános megitélést, hogy a Magyar nyelv túlzottan nehéz és bonyolult a tanuláshoz
-A nyelvoktatási programon keresztül alapismereteket adni a hallgatóknak a Magyar irodalom legkiemelkedőbb alkotóiról...