A MAKEDÓNIAI MAGYAROK TELEHÁZ SZERVEZETE EGY SIKERES TÖRTÉNET

A macedóniai szórványmagyarság képviselői a második világháborút követően, a sors szeszélye folytán, kerültek ebbe a térségbe. Ők Magyarországról, Erdélyből, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkeztek. A múlt század hetvenes éveiben, az anyaországtól távolszakadt magyaroknak saját és családjaik asszimilálódásával kellett szembesülniük, ezért magyarságuk megörzése érdekében, tettre kényszerültek. Önszervezési alapon rendszeresen találkoztak: baráti körökben, majd később nyilvános helyeken (kávézók) gyülekeztek és ápolták az anyanyelvet és a magyar nemzeti kultúrát. Közben számuk, az évek múlásával, fokozatosan nőtt. A Macedón Köztársaság függetlenségének kikiáltása és annak elismerése a Magyar Köztársaság által, egy új korszakot nyitott az itt élő magyarok számára. A Magyar Köztársaság szkopjei külképviseletének hivatalnokai és a MATÁV alkalmazottai felkarolták az itteni magyarságot és segítettek létrehozni egy non profit civil szervezetet, mely a ”Makedóniai Magyarok Teleház Szervezete” nevet kapta. Az alapító közgyűlést 2003. január 31.-én tartották 27 alapító taggal. A szervezet első elnökévé Joteva Zsuzsannát választották, és meghatározták a szervezet fő céljait:


- a magyar nyelv és kultúra megőrzése, ápolása és terjesztése,
- kapcsolatok fenntartása az anyaországgal és a magyarsággal világszerte,
- kulturális rendezvények szervezése, részvétel más hasonló szervezetek kulturális programjain.
Ma a Makedóniai Magyarok Teleház Szervezetének tagjai nem csak az itt élő magyarok. Időközben a szervezethez nagyszámban csatlakoztak azok, a görög polgárháború következtében a XX. század közepén Magyarországra került égei makedónok is, akik életük jelentős részét töltötték Magyarországon és ott családot alapítottak, így joggal tekintik ezt az országot második hazájuknak.

SZERVEZETI FELÉPITÉS

A Teleház élén az elnök áll, ötéves mandátummal. A szervezet legmagasabb szerve a Közgyűlés, amely évente legalább egyszer ül össze és határozza meg a szervezet tevékenységét. A Közgyűlésen választják meg a szervezet elnökét és a Végrehajtó bizottságot. A Közgyűlés két időszaka között a szervezet tevékenységét a háromtagú Végrehajtó bizottság irányítja, melynek elnöke egyben a Közgyűlés elnöke is.

A TELEHÁZ TEVÉKENYSÉGEI

Megalakulása óta, a Teleház állandó támogatást kap a Magyar Köztársaság szkopjei Nagykövetségétől, valamint a Balassi Intézet kiküldött lektorától, aki a szkopjei “Szent Cirill és Metód” Egyetem magyar nyelvű vendégoktatója. Hálából a szervezet a mindenkori szkopjei magyar lektort tiszteletbeli elnökévé választja. A szervezet éves munkaterve előadások megtartását, rendezvények és művelődési vetélkedők megszervezését, magyar nyelvoktatást valamint a nemzeti ünnepek méltó megünneplését írja elő. Minden évben a Teleház “Március 15“. emlékműsor tart, melyen meghívott vendégek a Magyar Köztársaság szkopjei